Caricaturist Zoran Jovanovic – guest of Chicago

1Zoran Jovanovic and his son beside Zoran’s most famous caricature “General With Crosses”

Cartoonist Zoran Jovanovic, whose name is in the Anthology of the Best Cartoonists and Illustrators selected by the New York Times, presented his most prominent cartoons and animated films May 5 at the Consulate General of the Republic of Serbia in Chicago.

The guests at the consulate had an opportunity to see the best of his cartoons, awarded at international festivals, including his most famous caricature “General With Crosses,” which marked his professional career. Also, the audience was presented his animated films “Marksijanci,” “Flags” and “Antidogmin,” which were awarded at international festivals.

The conversation with famous cartoonists was led by consul Dejan Radulovic. He presented “General With Crosses,” saying that this caricature was first published in Hamburg in 1965/66. Zoran Jovanovic won for it the 1967 Palme d’Or at Bordighera in Italy.

“The strong anti-war caricature tells how some people make a career over the dead people,” Jovanovic said.

2

Consulate General of the Republic of Serbia in Chicago – Serbian consul Dejan Radulovic (left) and caricaturist Zoran Jovanovic

Another caricature presented to Chicago audience was “Flags,” which also has an anti-war message. Its topic is freedom of speech and the power of the flag and the government that can suppress freedom of speech.

“Cartoons and animated films of Zoran Jovanovic are always actual. He works and creates for decades and collaborated with the most prestigious newspapers at the  former Yugoslavia. He was also published his caricature many international newspapers, and his movies have been screened at many International festivals,” consul Dejan Radulovic said.

“I have always sought the artistic exit from author’s problem. When I participated at the author’s festivals I received some interesting comments. One of them was that I was dealing with the problems that has been shaking the modern world — this is a quote from the Italian of the press,” Jovanovic said.

DSC04319

Audience had a chance to see another Zoran’s anti-war caricatures

During the rest of the night, the director of animated films, caricaturist and graphic painter talked to the guests and answered their questions.

Jovanovic works were presented at festivals in Oberhausen, Montreal, Krakow, Sydney, Belgrade, Zagreb, London and Aspen. He has had retrospectives of his cartoons at the Harvard Cinematheque, Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, the cultural centers of Mumbai, New Delhi and at the Walt Disney studio.

~ Urban Culture Tribe ~ ©

______________________________________________________________________

Antiratne karikature Zorana Jovanovica  

Zoran Jovanović, karikaturista čije se ime nalazi u Antologiji najboljih karikatursita i ilustratora po izboru ‘Njujork tajmsa’ izložio je svoje najistaknutije karikature i  prikazao animirane filmove 5. maja u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Čikagu. Interesantno je da Zoran Jovanović poslednje tri godine živi u Beogradu, a pre toga živeo je u Njujorku čak punih 20 godina.

4.

Gosti Generalnog konzulata Republike Srbije  u razgovoru sa karikaturistom Zoranom Jovanovicem (desno) 

U Konzulatu u Čikagu publiika je imala priliku da vidi Jovanovićeve najbolje karikature nagradjene na medjunarodnim festivalima, medju kojima i karaikaturu ‘General sa krstovima’ koja je obeležila njegovu profesionalnu karijeru. U toku večeri emitovano je nekoliko kratkih animiranih filmova ‘Marksijanci’, ‘Zastave’ i ‘Antidogmin’, koji su takodje nagradjeni na medjunarodnim festivalima.

Razgovor sa poznatim karikaturistom u čikaškom Konzulatu vodio je konzul Dejan Radulović. On je predstavio Jovanovićevu najpoznatiju karikaturu ‘General sa krstovima’ prvi put objavljenu u Hamburgu 1965/66. Za tu karikaturu Zoran Jovanović dobio je 1967. Zlatnu palmu u Bordigeri u Italiji. ‘Ova snažna antiratna karikatura govori o tome kako neki ljudi prave karijeru preko mrtvih’, rekao je Jovanović.

Druga izložena karikatura ‘Zastave’ takodje ima antiratnu poruku i govori o slobodi govora i moći zastave i države da suzbije slobodu govora.

‘Karikature i animirani filmovi Zorana Jovanovića su uvek aktuelni. On već decenijama stvara, saradjuje sa najuglednijim listovima na prostorima bivsse Jugoslavije i objavljuje radove u mnogim svetskim listovima. Njegovi filmovi prikazani su na mnogim mejdunarodnim fetsivalima’, rekao je konzul Dejan Radulovic.

DSC04313

Druzenje i meze na kraju veceri 

‘Uvek sam trazio umetnički izlaz iz autorskog problema. Kada sam učestvovao na autorskim festivalima dobijao sam interesantne komentare. Jedan od njih bio je da sam se bavio problemima koji potresaju savremeni svet – to je citat iz italijanske sstampe’, rekao je Jovanović.

U nastavku večeri ovaj reditelj crtanih filmova, karikaturista i slikar grafičar družio se publikom i odgovarao na njihova pitanja. On je govorio o svojim radovima i brojnim nagaradama koje su obeležile njegovu karijeru.

Pomenimo da su Jovanoviceva ostvarenja prikazana na festivalima u Oberhauzenu, Montrealu, Krakovu, Sidneju, Beogradu, Zagrebu, Londonu, Aspenu. Retrospektive crtanih filmova imao je u u kinotekama Harvarda, Tel Aviva, Jerusalima, Haife, u kulturnim centrima Bombaja, Nju Delhija, u studiju Volta Diznija.

~ Urban Culture Tribe ~ ©

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.